sub_intro
음주운전 구제제도
음주운전 구제방법
답변서에 대한 보충서면
음주운전 상담실
음주운전 구제사례 / 공지사항
 
element
이      름 전명수 홈피 작성일시 2022-06-15
제      목 음주측정안했다고취소시켯쓔
술안먹은지2년넘었구요3일가까이잠을못자서집에가면서술먹고자볼려고한병사서오랜만에냄새맏어보고한모금도안마시고살짝오랜만에맞을살짝봣어요차타기전그래도안먹은거로측정안했는데요세월도둑이시간흠처가서나이가많으니잠을너뭅못자서요집에가서먹고자볼려고그런거예요
 
목록 쓰기 수정 답글 삭제

T 번호 제    목 작성자 등록일 첨부 히트
9202   행정심판으로 구제가능할까요?   권영주 2023-01-20   102
9201      행정심판으로 구제가능할까요?  관리자 2023-01-24   85
9200   면허구제   유석현 2022-08-09   279
9199      면허구제  관리자 2022-08-14   316
9198   음주운전사고 구제   문준영 2022-07-17   272
9197      음주운전사고 구제  관리자 2022-08-14   291
  음주측정안했다고취소시켯쓔  전명수 2022-06-15   366
9195      음주측정안했다고취소시켯  관리자 2022-07-01   333
9194   음주운전 구재  박진연 2022-05-24   446
9193      음주운전 구재   관리자 2022-06-01   354
9192   음주운전 적발   김만중 2022-04-07   364
9191      음주운전 적발  관리자 2022-05-03   365
9190   음주2진   김태열 2021-09-20   680
9189      음주2진  관리자 2021-09-29   819
9188   음주운전 초범입니다...  정경준 2021-08-28   1015
  목록 쓰기
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15